HET BESTUUR

Het dagelijks bestuur van het Ondernemersfonds bestaat uit de volgende personen:

bestuur-Henri

Henri van Schaik


VOORZITTER


Ondernemersfonds Uithoorn De Kwakel

John de Vries

PENNINGMEESTER

Ondernemersfonds Uithoorn De Kwakel

Joep Szejnoga

SECRETARIS

Kees_veltman

Kees Veltman

BESTUURSLID

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen:

info@ondernemersfondsuithoorn.nl

SECRETARIAAT

Het secretariaat van het Ondernemersfonds wordt gevoerd door Susan Ambagtsheer, e-mail:

secretariaat@ondernemersfondsuithoorn.nl

Postbus 125, 1420 AC Uithoorn

Het Ondernemersfonds wordt gecontroleerd door een Raad van Advies, zijnde de Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB).

HEEFT U EEN PROJECT WAARBIJ WE U KUNNEN HELPEN?