OVER HET ONDERNEMERSFONDS


In 2012 werd het Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel opgericht, een initiatief van een aantal ondernemers in samenwerking met de gemeente Uithoorn. Met geld uit het fonds kunnen ondernemers gezamenlijk investeringen doen met een collectief belang in hun wijk of buurt. De gelden van het fonds wordt gevuld door een toeslag van 10% op de onroerende zaakbelasting niet-woningen (de zakelijke ozb) aan ondernemers. De gemeente int de gelden, het Ondernemersfonds beheert het. Het fonds verbindt lokale ondernemers en organisaties en bevordert hun slagkracht.

CONTROLE

 

Het Ondernemersfonds vraagt, indien nodig, advies aan bij de Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB). Bovendien vindt er iedere 6 jaar samen met de gemeente Uithoorn een evaluatie plaats, waarbij wordt bekeken of het geld goed wordt besteed.

INITIATIEVEN EN PROJECTEN

 

De projecten waar het Ondernemersfonds financieel aan bijdraagt kunnen variƫren van kleine, jaarlijks terugkerende zaken zoals de Sinterklaasintocht, kerstverlichting, bewaking en straatverfraaiing, tot complexe projecten als de aanleg van een glasvezelnetwerk. Het Ondernemersfonds stelt zich ten doel een grotere rol te gaan spelen bij lange termijnontwikkelingen en met name bij projecten die betrekking hebben op duurzaamheid, werkgelegenheid, bereikbaarheid. Het Ondernemersfonds kan bij dit soort initiatieven een belangrijke rol spelen in het voortraject om ondernemers te helpen te ondernemen in Uithoorn en de Kwakel.

BELANGRIJKE WEBSITES


STICHTING UITHOORN IN BEDRIJF


Gezamenlijk initiatief van ondernemers Uithoorn en de Kwakel

STICHTING PROMOTIE UITHOORN DE KWAKEL


Gezamenlijk initiatief van ondernemers en Gemeente Uithoorn

GEMEENTE UITHOORN

 

Direct contact met Gemeente Uithoorn voor ondernemers

GEMEENTE UITHOORN

 

Gemeente Uithoorn algemeen

HEEFT U EEN IDEE, PROJECT OF MOOI INITIATIEF WAARBIJ WE U KUNNEN HELPEN?