WETHOUDER HAZEN IS GROOT VOORSTANDER


Ondernemersfonds draagt bij aan een toekomstbestendig ondernemersklimaat.


Met onder andere Economische Zaken in zijn portefeuille is de Uithoornse wethouder Jan Hazen (VVD) een belangrijke figuur voor ondernemend Uithoorn en De Kwakel. Op zijn voordracht besloot de gemeenteraad in november unaniem om het bestaan van het Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel met 6 jaar te verlengen.

Toen de Stichting Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel in 2012 werd opgericht was Jan Hazen nog geen wethouder, maar lid van de gemeenteraad. “Als raadslid krijg je erg veel uitnodigingen voor bijeenkomsten. Je kunt onmogelijk overal heen, maar de presentatie van een groepje ondernemers over de plannen voor een ondernemersfonds leek me erg interessant. Als huidig wethouder Economische Zaken is het leuk dat ik bij de geboorte van dit mooie initiatief aanwezig was.”

GROTE BEHOEFTE OM SAMEN TE WERKEN


“Het idee voor het fonds kwam voort uit de behoefte aan parkmanagement op het bedrijventerrein in Uithoorn,” vertelt Jan. “Samen sta je sterker en heb je veel meer inkoopkracht voor zaken als bewaking, verlichting en afval ophalen. Een probleem was dat niet iedereen mee wilde doen, bijvoorbeeld omdat bedrijven in buitenlandse handen zijn. De wens om samen te werken was heel groot, maar dat kun je niet afdwingen. Dat kan alleen middels een heffing, die iedereen moet betalen. Men is toen goed in Nederland gaan kijken hoe je zoiets kunt realiseren en in Leiden bleek een succesvol ondernemersfonds te opereren, dat collectieve projecten financiert met een opslag op de onroerendezaakbelasting niet-woningen. Besloten werd om deze werkwijze ook in het Uithoornse fonds te volgen.”

“Alle ondernemers in Uithoorn en De Kwakel, maar bijvoorbeeld ook scholen, huisartspraktijken en de gemeente zelf, betalen mee. De gemeente int 10% extra op de zakelijke ozb, maar het Ondernemersfonds krijgt dat geld en beslist wat ermee gebeurt. Dat kan variëren van bijdragen aan bloembakken in De Kwakel of een Sinterklaasintocht, tot een complex project als de aanleg van glasvezel op het bedrijventerrein. Omdat ondernemers zich bij het fonds kunnen melden voor een investering met een collectief belang, verwachten wij dat ondernemers niet iedere keer bij de gemeente aankloppen voor subsidies. Wij verwijzen regelmatig naar het fonds.”

ZEVEN CLUSTERS


Vanaf de oprichting in 2012 is de bekendheid van het Ondernemersfonds gestaag gegroeid en er komen steeds meer financieringsverzoeken binnen. Uithoorn en De Kwakel zijn op geografische basis opgedeeld in zeven clusters. Het per cluster geïnde geld is bestemd voor datzelfde gebied. Als na drie jaar het geld voor een bepaalde cluster niet is gebruikt, dan komt het in een algemene pot en kunnen ondernemers uit alle clusters er aanspraak op maken.

CONTROLE VANUIT ONDERSTEUNING


“Het gaat om serieuze bedragen,“ vervolgt Jan. “Het afgelopen jaar is er rond de drie ton in totaal geïnd. Wij gebruiken belastinggeld als middel en moeten dus de vinger aan de pols houden. Het Ondernemersfonds heeft zijn eigen eisen, voorwaarden, statuten en toezicht en er is een zeer transparante boekhouding. De gemeente doet niet meer dan toezien dat het geld goed besteed wordt. Dat is vastgelegd in een convenant. In eerste instantie was afgesproken dat er elke drie jaar een toetsing zou zijn. Overigens is die controle er niet vanuit wantrouwen, maar meer vanuit ondersteuning. Ieder jaar heb ik met het bestuur een gesprek op basis van het jaarverslag. Afgelopen november heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat het Ondernemersfonds niet drie, maar weer zes jaar vooruit kan. Over zo’n langere periode kan de gemeente een goede evaluatie doen en het scheelt een boel ambtelijke rompslomp.”

EEN TOEKOMSTBESTEDNIG ONDERNEMERSKLIMAAT


“Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers is voor mij als wethouder Economische Zaken natuurlijk van groot belang. Het Ondernemersfonds draagt hier zeker aan bij. Ik ben er bovendien van overtuigd dat het goed is om veel initiatieven bij de ondernemers te laten. Des te meer kan ik achterover leunen, haha! Maar zonder gekheid: door het Ondernemersfonds zijn er de laatste jaren initiatieven ontplooid die anders niet van de grond waren gekomen. Bovendien zie ik dat het blok van samenwerkende ondernemers steeds sterker wordt. Samen met het Ondernemersfonds ga ik voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat in Uithoorn en De Kwakel!”

HEEFT U EEN PROJECT WAARBIJ WE U KUNNEN HELPEN?