MOOIE INITIATIEVEN VOOR EEN BREED PUBLIEK


De Kwakelse ondernemers weten Ondernemersfonds goed te vinden


Het bedrijf van Klaas Kleijn, Administratiekantoor Klaas Kleijn, mag dan in Mijdrecht gevestigd zijn, Klaas is en blijft een echte Kwakelse ondernemer. Sterker nog, hij is voorzitter van de Kwakelse Ondernemersvereniging KOV. In die hoedanigheid heeft hij nu twee jaar te maken met het Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel.

Een kleine vijftien jaar geleden startte Klaas Kleijn zijn onderneming, die bestaat uit een team van acht personen. Het bedrijf zetelt in een fraai pand in Mijdrecht. “In de bedrijfsnaam staat administratiekantoor, maar je zou ons het beste kunnen omschrijven als een financieel en fiscaal adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf”, vertelt Klaas. “Het is een laagdrempelig kantoor met een informele sfeer. Zo gaan we ook met onze klanten om. We willen namelijk zo veel mogelijk weten van onze klanten en zij moeten zo veel mogelijk weten van ons. Heel gewichtig doen over geld- en belastingzaken creëert een afstand en een situatie waarin mensen misschien geen vragen meer durven te stellen. Daarom hamer ik op kantoor altijd op persoonlijk contact. Als je e-mailt kun je niet aan iemands intonatie horen of er misschien nog onduidelijkheden zijn. Aan de telefoon of face to face communiceer je veel duidelijker.”

KWAKELSE ONDERNEMERSVERENIGING


In de twee jaar dat Klaas nu voorzitter van de Kwakelse Ondernemersvereniging is, groeide het ledental sterk. “Toen ik het stokje overnam bestond de vereniging uit zo’n vijftig, zestig leden. Inmiddels zijn dat er honderdvijftien. Dat komt onder meer omdat we ervoor zorgen dat onze bijeenkomsten echt de moeite waard zijn om te bezoeken. Er zijn ieder jaar drie evenementen: de nieuwjaarsborrel, de ondernemersdag en de jaarvergadering. Het Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel draagt bij alle drie bij aan de aankleding en de verzorging.”

“Onze jaarvergaderingen houden we altijd bij een bedrijf in de omgeving. Vorig jaar bezochten we Brandweer Uithoorn, we kregen een rondleiding en er waren demonstraties. Het doel was onder andere om chemie te kweken tussen ondernemers en de brandweer, want er is sterk behoefte aan nieuwe leden voor de vrijwillige brandweer. Zulke evenementen en ook de afsluitende borrels zijn leuke en laagdrempelige manieren om te netwerken.”

GLASVEZELPROJECTEN


Begin dit jaar overleed Cees Zandvliet, de voorzitter van het Ondernemersfonds Uithoorn-De Kwakel. Klaas bewaart goede herinneringen aan hem. “Cees heeft zijn werk als voorzitter erg goed gedaan. Het is mede aan hem te danken dat de gemeente besloot dat het Ondernemersfonds weer zes jaar door kan, in plaats van de eerder vastgestelde drie jaar.

De gemeente ziet heel duidelijk de voordelen van het Ondernemersfonds en ziet ook dat het geld goed wordt besteed. Aanvankelijk leek het alsof er veel geld in de pot bleef zitten, maar dat kwam door een grote reservering voor het glasvezelproject op het Bedrijventerrein Uithoorn. Een complex project, dat momenteel wordt gerealiseerd. Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheid voor glasvezel in het buitengebied van De Kwakel, daar waar de kassen staan. Het Ondernemersfonds financiert onderzoeks- en legeskosten. De uitvoering ervan wordt uiteindelijk betaald door de gebruikers.”

EEN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG


Andere zaken waar de Kwakelse Ondernemersvereniging KOV met succes voor aanklopt bij het Ondernemersfonds zijn de Sinterklaasoptocht in De Kwakel en de kerstverlichting in het dorp. “De kosten voor de Sinterklaasoptocht in Uithoorn en in De Kwakel worden volledig gedragen door het fonds. Alleen al in De Kwakel komen er wel zo’n driehonderd kinderen op af. Verder regelen we ook al een paar jaar dat er rond Moederdag plantenbakken worden ophangen aan de lantaarnpalen in De Kwakel. Daar heeft een breed publiek plezier van!”

DE KWAKEL VERSIERT UITHOORN


“Een van de voorwaarden om een financieringsaanvraag te doen is dat er een gemeenschappelijk belang is. Dat collectieve doel spreekt mij erg aan. Ook vind ik het prettig dat de clusters niet alleen uitgaan van zichzelf, maar dat er een wij-gevoel is. Zo regelde het scheidende bestuur van de KOV in 2017 voor het eerst dat de Wilhelminakade in Uithoorn ook werd voorzien van plantenbakken. Dit onder de noemer ‘De Kwakel versiert Uithoorn’. Het was een cadeau van cluster De Kwakel aan het cluster Dorpscentrum Uithoorn. Een gebaar met een mooi gemeenschappelijk belang!”

HEEFT U EEN PROJECT WAARBIJ WE U KUNNEN HELPEN?