HET BESTUUR

Het dagelijks bestuur van het Ondernemersfonds bestaat uit de volgende personen:

bestuur-Henri

Henri van Schaik


VOORZITTER


Ondernemersfonds Uithoorn De Kwakel

John de Vries

PENNINGMEESTER

Ondernemersfonds Uithoorn De Kwakel

Joep Szejnoga

SECRETARIS

Kees_veltman

Kees Veltman

BESTUURSLID

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen:

secretaris@ondernemersfondsuithoorn.nl

SECRETARIAAT

Het secretariaat van het Ondernemersfonds wordt gevoerd door Joep Szejnoga, e-mail:

secretaris@ondernemersfondsuithoorn.nl

Postbus 125, 1420 AC Uithoorn

Het Ondernemersfonds vraagt, indien nodig, advies aan de Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB).

HEEFT U EEN IDEE, PROJECT OF MOOI INITIATIEF WAARBIJ WE U KUNNEN HELPEN?